tel.: 81 442-54-42
ul. Gliniana 32 lokal 6
20-616 Lublin
Kardiolog Lublin Gliniana 32

Kardiolog

Tworzymy zespół kardiologów z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy klinicznej i naukowej.

kardiolog lublinSpecjalizujemy się w dziedzinie kardiologii nieinwazyjnej (choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, niewydolność krążenia, wady serca) oraz kardiologii interwencyjnej.
Zajmujemy się kwalifikacją do diagnostyki (koronarografia, cewnikowanie serca, badanie elektrofizjologiczne) i leczenia inwazyjnego (angioplastyka wieńcowa i obwodowa, małoinwazyjne leczenie wad wrodzonych serca, implantacja stymulatorów i defibrylatorów serca, ablacja zaburzeń rytmu).

W ramach porad ambulatoryjnych oferujemy diagnostykę nieinwazyjną obejmującą: badanie EKG, badanie EKG metodą Holtera, kontrolę stymulatorów i defibrylatorów serca, echokardiografię i elektrokardiograficzną próbę wysiłkową.